Firma AbeloArt realizuje projekt pt. "System edukacyjny i terapeutyczny dla dzieci autystycznych, dostosowujący terapię na podstawie mechanizmów AI" , który otrzymał dofinansowanie w ramach projektu "Bon na innowacje - wsparcie grantowe dolnośląskich przedsiębiorstw". 
Projekt "Bon na innowacje" prowadzony jest przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA i jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 
Back to Top