Projekt infografiki pomaga w przedstawieniu dużej ilości danych. Informacja połączona
z odpowiednim kolorem i kształtem staje się bardziej czytelna dla odbiorcy. W naszej ofercie proponujemy infografikę w formie statycznej, a także motion design (animowane filmy). 

W naszej ofercie proponujemy:

//  Wizualizacje w postaci infografiki obrazowej
//  Wizualizacje w postaci infografiki animowanej (motion design)

Inne realizacje AbeloArt

Back to Top